2012

DATA KEAHLIAN MENGIKUT KAUM

KOD

1

2

3

4

5

JUMLAH BESAR

KAUM

Cina

melayu

iban

LELAKI

38

38

PEREMPUAN

0

JUMLAH

38

38