Welcome to the SMK Sacred Heart Swimming Club Website

Format Laporan Tahunan

LAPORAN TAHUNAN 2011

Pengetua,

SMK Sacred Heart,

96000 SIBU.

Berikut dikemukakan Laporan Tahunan aktiviti Kokurikulum untuk perhatian tuan /puan.

KELAB / PERSATUAN:

 

1

Guru Penasihat

 

Pencapaian /Catatan

2

Jawatankuasa

 

 

Pengerusi

 

 

Naib Pengerusi

 

 

Naib Pengerusi

 

 

Setiausaha

 

 

Penolong Setiausaha

 

 

Bendahari

 

 

Penolong Bendahari

 

 

Ahli Jawatankuasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Perjumpaan

Hari :

 

Masa :

 

Bil. Perjumpaan:

 

Tempat  : Kantin

 

4

Kegiatan / Aktiviti yang telah dilaksanakan

 

Tarikh

Aktiviti

 

4.1

Jan/March//Ogos

 

 

4.2

Jan

 

 

4.3

March

 

 

4.4

M ei

 

 

4.5

Jun

 

 

4.6

April

 

 

4.7

Julai

 

 

4.8

Julai

 

 

4.9

September

 

 

5

Kegiatan / Aktiviti yang tidak dapat dijalankan dalam tahun semasa.

 

5.1 Tiada

 

 

5.2 Tiada

 

6

Laporan Kewangan Tahunan   (Rujuk Lampiran Penyata Kewangan Tahunan )

 

 

Saya mengaku dan menegaskan bahawa laporan dan maklumat yang diberikan adalah benar.

Saya yang menjalankan tugas,

 

____________________________                                                                               ____________________________

(                                                               )                                                               (                                                               )

Setiausaha                                                                                                 Ketua Guru Penasihat