Welcome to the SMK Sacred Heart Swimming Club Website

Format Laporan/ Rekod Pencapaian/ Prestasi Pertandingan

 

PRESTASI PENYERTAAN DALAM PERTANDINGAN

 

Aktiviti / Pertandingan

:

 

 

Peringkat

:

* Bahagian / Negeri / Negara / Antarabangsa

 

                    (Potong yang tidak berkenaan)

Pengelola

:

 

Tarikh

:

 

Tempat

:

 

Bil. Peserta

:

 

.

Bil

Nama Peserta

Kelas

Acara (Jika Berkenaan)

Pencapaian

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Dilaporkan oleh

 

___________________________

(                     )

Guru Penasihat

Tarikh: