2012

PELAN STRATEGIK/PELAN TINDAKAN  KOKURIKULUM 2012  KELAB RENANG SESI PAGI

 SMK SACRED HEART SIBU

Bil

Isu/ Cabaran/Masalah

Strategi

Program

Tindakan

Output/Outcome/KPI

1

Penarikan Perenang Baru

Memperkenal kepada pelajar khasnya pelajar yang mahir berenang dan wakil sekolah

Memperkenalkan aktiviti-aktiviti penting untuk menarik minat pelajar

Guru Penasihat

Bilangan ahli dalam kelab dihadkan kepada 20 orang sahaja.

(isu keselamatan)

2

Pencapaian cemerlang dalam pertandingan

Membuat pemilihan pelajar untuk mewakili sekolah dengan lebih awal

Program Latihan berterusan dan jadual waktu yang lengkap disediakan

Bekerjasama dengan jurulatih persatuan Amartur Sibu

Guru Penasihat

Akiviti

2011

2012

Sibu Age Group

10 gold & 9 record breakers

15 gold & 13 record breakers

Interschool competition

12 gold & 5 record breakers

13 gold & 8 record breakers

3

10 Murid 1 Guru Penasihat

Mengurangkan jumlah ahli

Menaik taraf sukan ini kepada Sukan Elit

PKKK, Guru Penasihat

Guru dapat menfokuskan kepada mereka yang berpotensi dan berminat untuk menyertai pertandingan dan memajukan diri