2009

KELAB RENANG 2009

SMK SACRED HEART SIBU

 

Pelan Strategik

(Tahun 2010 – 2011)

Pelan Taktikal

(Tahun 2009 – 2013)

Pelan Operasi

(Tahun 2010)

1.  Program Penrekruitan   

     Ahli Baru

 

 

Sasaran Bilangan

Ahli Baru

 

Tahun

Bilangan

2009

28

2010

32

2011

35

2012

37

2013

40

  

1.  Penrekruitan Ahli Baru

 

Nama Projek :

Kempen Penrekruitan Ahli Baru

 

Objektif :

Menambahkan bilangan ahli kelab

 

Penetapan Dasar :

Guru Penasihat dan AJK kelab

 

Aktiviti :

Hari Pendaftaran ahli baru dan mesyuarat

 

Pemantauan :

Guru Penasihat

 

 

 

1.  Kempen Penrekruitan Ahli Baru Tahun 2009

 

Aktiviti :

v   Kempen Penrekruitan Ahli  Baru   diadakan

v   Mesyuarat untuk ahli baru

v   Senarai nama ahli baru dipaparkan di papan kenyataan Kelab Renang

 

Tarikh Pelaksanaan :

 Bulan Januari

 

Perlaksanaan :

v   Guru penasihat memberi penerangan kepada ahli baru tentang aktiviti kelab pada mesyuarat pertama

 

Indikator Kejayaan Tahun 2010:

v   Menarik minat pelajar dan bilangan ahli baru mencapai 35 orang

 

2. Program Latihan yang Berkualiti

 

2.1 Menambahkan pengetahuan guru penasihat dalam bidang kejurulatihan

2.2 Latihan berkualiti

2.3 Pelajar dapat mempelajari cara latihan yang berkualiti demi mencapai sasaran kelab dalam kejohanan.

 

 

Sasaran pencapaian latihan berkualiti

 

 

Guru Penasihat

2009

Menguasai kemahiran asas dalam bidang kejurulatihan

2010

Menguasai teknik latihan yang lebih tinggi

2011

Menguasai taktik latihan dan strategik pertandingan

2012

Ketua jurulatih sekolah

2013

Ketua jurulatih peringkat MSS Sibu

2. Projek Peningkatan Kualiti Latihan

 

Nama Projek : Latihan yang berkualiti

 

Objektif :

v   Guru dapat menguasai dan meningkatkan dalam bidang kejurulatih (kemahiran asas, teknik-teknik, taktik dan strategik perlawanan.)

v   Latihan yang berkualiti untuk meningkatkan kemahiran dan teknik pemain-pemain pasukan sekolah.

 

Penetapan Dasar :

v   Pelaksana kejurulatihan

v   Guru penasihat

 

Pemantauan :

v   PKKK

v   Pengetua

 

2. Mengadakan latihan berkualiti

 

Aktiviti : Kursus Kejurulatihan

 

 Tarikh Pelaksanaan :

Jika ditawarkan

 

Pelaksana :

v  Pelaksana kejurulatihan

v Guru penasihat

 

Pelaksanaan :

v Pihak sekolah mencalonkan guru penasihat kelab dan pelajar yang berpotensi untuk menghadiri kursus jika ada

 

Indikator Kejayaan :

v Latihan yang berkualiti untuk memastikan pencapaian yang lebih baik dalam pertandingan MSS Bahagian Sibu

 

 

 

 

 

 

3. Program Pencapaian

 

3.1 Meningkatkan kedudukan dalam pertandingan MSS Peringkat Sekolah Bahagian Sibu bagi 18 tahun ke bawah.

 

3.2 Meningkatkan kedudukan dalam pertandingan MSS Peringkat Sekolah Bahagian Sibu bagi 15 tahun ke bawah

 

18 Tahun Ke Bawah

2009

2010

2011

2012

2013

Suku Akhir

Separuh Akhir

Ke-3

Ke-2

Johan

 

15 Tahun Ke Bawah

2009

2010

2011

2012

2013

Suku Akhir

Separuh Akhir

Ke-3

Ke-2

Johan

3. Projek meningkatkan pencapaian

 

Nama Projek :

v Meningkatkan pencapaian melalui latihan intensif pasukan sekolah.

 

Objektif :

v Meningkatkan prestasi pencapaian dalam pertandingan antara sekolah-sekolah MSS Bahagian Sibu

 

Penetapan Dasar :

v Guru penasihat

 

Aktiviti :

v Latihan intensif  berjadual oleh guru penasihat

 

Pemantauan :

Guru penasihat kelab

3. Meningkatkan pencapaian

 

Aktiviti : Menjalani latihan intensif

 

Projek : Latihan intensif pasukan sekolah oleh guru penasihat

 

 Tarikh Pelaksanaan :

v Mulai bulan Febuari

 

Pelaksana :

Guru Penasihat

 

Pelaksanaan :

v Pemilihan calon pada pertengahan bulan Febuari

v Latihan intensif  berjadual

 

Indikator Kejayaan :

v Mendapat kedudukan yang lebih baik dalam pertandingan MSS Sibu Peringkat Sekolah-sekolah.