Welcome to the SMK Sacred Heart Swimming Club Website

Format Laporan/Rekod Aktiviti/Perjumpaan/Mesyuarat

 

REKOD AKTIVITI / PERJUMPAAN / MESYUARAT

Aktiviti no:  1              Tarikh:                         Masa:

 

Aktiviti:           Tempat:  

 

Guru Hadir:

 

Bilangan Kehadiran :     (Ruj. Rekod Kehadiran)

                                              

Bil

Perkara

Tindakan

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

Disediakan Oleh:                                                                    Disahkan Oleh:

 

________________________                                                ________________________

         (             )                                                                        (                        )

Setiausaha                                                                              Guru Penasihat