2011

Rekod Aktiviti/Perjumpaan/Mesyuarat 2011

 

REKOD AKTIVITI / PERJUMPAAN 1

Aktiviti no:  1              Tarikh:2/4/2011                    Masa: 7:00 PAGI

 

Aktiviti: LATIHAN BERENANG    Tempat: KOLAM BUKIT LIMA 

 

Guru Hadir: LOH YING YING, BRIGID WONG

 

Bilangan Kehadiran :     18

                                              

Bil

Perkara

Tindakan

1

 

2

 

3

 

4

Pengerusi mengucapkan kata-kata aluan.


LATIHAN BERENANG

Pengerusi


LOH YING YING

 

Disediakan Oleh:                                                        Disahkan Oleh:

 

________________________                                    ________________________

    (  CHRISTOPHER HII       )                               ( BRIGID WONG SIEW MING   )

Setiausaha                                                             Guru Penasihat

 

REKOD AKTIVITI / PERJUMPAAN 2

Aktiviti no:  2              Tarikh:18/6/2011                    Masa: 7:00 PAGI

 

Aktiviti: LATIHAN BERENANG    Tempat: KOLAM BUKIT LIMA 

 

Guru Hadir: LOH YING YING, BRIGID WONG

 

Bilangan Kehadiran :     11

                                              

Bil

Perkara

Tindakan

1

 

2

 

3

 

4

Pengerusi mengucapkan kata-kata aluan.


LATIHAN BERENANG

Pengerusi


LOH YING YING

 

Disediakan Oleh:                                                        Disahkan Oleh:

 

________________________                                    ________________________

    (  CHRISTOPHER HII       )                               ( BRIGID WONG SIEW MING   )

Setiausaha                                                             Guru Penasihat

 


Rekod Aktiviti/Perjumpaan/Mesyuarat 2011

 

REKOD AKTIVITI / PERJUMPAAN 1

Aktiviti no:  3              Tarikh:2/4/2011                    Masa: 7:00 PAGI

 

Aktiviti: LATIHAN BERENANG    Tempat: KOLAM BUKIT LIMA 

 

Guru Hadir: LOH YING YING, BRIGID WONG

 

Bilangan Kehadiran :     (Ruj. Rekod Kehadiran)

                                              

Bil

Perkara

Tindakan

1

 

2

 

3

 

4

LATIHAN BERENANG

LOH YING YING

 

Disediakan Oleh:                                                        Disahkan Oleh:

 

________________________                                    ________________________

    (  CHRISTOPHER HII       )                               ( BRIGID WONG SIEW MING   )

Setiausaha                                                             Guru Penasihat Rekod Aktiviti/Perjumpaan/Mesyuarat 2011

 

REKOD AKTIVITI / PERJUMPAAN 1

Aktiviti no:  4              Tarikh:9/4/2011                    Masa: 7:00 PAGI

 

Aktiviti: LATIHAN BERENANG    Tempat: KOLAM BUKIT LIMA 

 

Guru Hadir: LOH YING YING, BRIGID WONG

 

Bilangan Kehadiran :     (Ruj. Rekod Kehadiran)

                                              

Bil

Perkara

Tindakan

1

 

2

 

3

 

4

LATIHAN BERENANG

LOH YING YING

 

Disediakan Oleh:                                                        Disahkan Oleh:

 

________________________                                    ________________________

    (  CHRISTOPHER HII       )                               ( BRIGID WONG SIEW MING   )

Setiausaha                                                             Guru Penasihat

 


Rekod Aktiviti/Perjumpaan/Mesyuarat 2011

 

REKOD AKTIVITI / PERJUMPAAN 1

Aktiviti no:  5             Tarikh:23/4/2011                    Masa: 7:00 PAGI

 

Aktiviti: LATIHAN BERENANG    Tempat: KOLAM BUKIT LIMA 

 

Guru Hadir: LOH YING YING, BRIGID WONG

 

Bilangan Kehadiran :     (Ruj. Rekod Kehadiran)

                                              

Bil

Perkara

Tindakan

1

 

2

 

3

 

4

LATIHAN BERENANG

LOH YING YING

 

Disediakan Oleh:                                                        Disahkan Oleh:

 

________________________                                    ________________________

    (  CHRISTOPHER HII       )                               ( BRIGID WONG SIEW MING   )

Setiausaha                                                             Guru Penasihat

 

 REKOD AKTIVITI / PERJUMPAAN 1

Aktiviti no:  6             Tarikh:30/4/2011                    Masa: 7:00 PAGI

 

Aktiviti: LATIHAN BERENANG    Tempat: KOLAM BUKIT LIMA 

 

Guru Hadir: LOH YING YING, BRIGID WONG

 

Bilangan Kehadiran :     (Ruj. Rekod Kehadiran)

                                              

Bil

Perkara

Tindakan

1

 

2

 

3

 

4

LATIHAN BERENANG

LOH YING YING

 

Disediakan Oleh:                                                        Disahkan Oleh:

 

________________________                                    ________________________

    (  CHRISTOPHER HII       )                               ( BRIGID WONG SIEW MING   )

Setiausaha                                                             Guru Penasihat

REKOD AKTIVITI / PERJUMPAAN 1

Aktiviti no:  7             Tarikh:11/6/2011                    Masa: 7:00 PAGI

 

Aktiviti: LATIHAN BERENANG    Tempat: KOLAM BUKIT LIMA 

 

Guru Hadir: LOH YING YING, BRIGID WONG

 

Bilangan Kehadiran :     (Ruj. Rekod Kehadiran)

                                              

Bil

Perkara

Tindakan

1

 

2

 

3

 

4

LATIHAN BERENANG

LOH YING YING

 

Disediakan Oleh:                                                        Disahkan Oleh:

 

________________________                                    ________________________

    (  CHRISTOPHER HII       )                               ( BRIGID WONG SIEW MING   )

Setiausaha                                                             Guru Penasihat

REKOD AKTIVITI / PERJUMPAAN 1

Aktiviti no:  8             Tarikh:18/6/2011                    Masa: 7:00 PAGI

 

Aktiviti: LATIHAN BERENANG    Tempat: KOLAM BUKIT LIMA 

 

Guru Hadir: LOH YING YING, BRIGID WONG

 

Bilangan Kehadiran :     (Ruj. Rekod Kehadiran)

                                              

Bil

Perkara

Tindakan

1

 

2

 

3

 

4

LATIHAN BERENANG

LOH YING YING

 

Disediakan Oleh:                                                        Disahkan Oleh:

 

________________________                                    ________________________

    (  CHRISTOPHER HII       )                               ( BRIGID WONG SIEW MING   )

Setiausaha                                                             Guru Penasihat

REKOD AKTIVITI / PERJUMPAAN 1

Aktiviti no:  9             Tarikh:25/6/2011                    Masa: 7:00 PAGI

 

Aktiviti: LATIHAN BERENANG    Tempat: KOLAM BUKIT LIMA 

 

Guru Hadir: LOH YING YING, BRIGID WONG

 

Bilangan Kehadiran :     (Ruj. Rekod Kehadiran)

                                              

Bil

Perkara

Tindakan

1

 

2

 

3

 

4

LATIHAN BERENANG

LOH YING YING

 

Disediakan Oleh:                                                        Disahkan Oleh:

 

________________________                                    ________________________

    (  CHRISTOPHER HII       )                               ( BRIGID WONG SIEW MING   )

Setiausaha                                                             Guru Penasihat

REKOD AKTIVITI / PERJUMPAAN 1

Aktiviti no:  10             Tarikh:09/6/2011                    Masa: 7:00 PAGI

 

Aktiviti: LATIHAN BERENANG    Tempat: KOLAM BUKIT LIMA 

 

Guru Hadir: LOH YING YING, BRIGID WONG

 

Bilangan Kehadiran :     (Ruj. Rekod Kehadiran)

                                              

Bil

Perkara

Tindakan

1

 

2

 

3

 

4

LATIHAN BERENANG

LOH YING YING

 

Disediakan Oleh:                                                        Disahkan Oleh:

 

________________________                                    ________________________

    (  CHRISTOPHER HII       )                               ( BRIGID WONG SIEW MING   )

Setiausaha                                                             Guru Penasihat

REKOD AKTIVITI / PERJUMPAAN 1

Aktiviti no:  11            Tarikh:09/7/2011                    Masa: 7:00 PAGI

 

Aktiviti: LATIHAN BERENANG    Tempat: KOLAM BUKIT LIMA 

 

Guru Hadir: LOH YING YING, BRIGID WONG

 

Bilangan Kehadiran :     (Ruj. Rekod Kehadiran)

                                              

Bil

Perkara

Tindakan

1

 

2

 

3

 

4

LATIHAN BERENANG

LOH YING YING

 

Disediakan Oleh:                                                        Disahkan Oleh:

 

________________________                                    ________________________

    (  CHRISTOPHER HII       )                               ( BRIGID WONG SIEW MING   )

Setiausaha                                                             Guru Penasihat

REKOD AKTIVITI / PERJUMPAAN 1

Aktiviti no:  12           Tarikh:16/7/2011                    Masa: 7:00 PAGI

 

Aktiviti: LATIHAN BERENANG    Tempat: KOLAM BUKIT LIMA 

 

Guru Hadir: LOH YING YING, BRIGID WONG

 

Bilangan Kehadiran :     (Ruj. Rekod Kehadiran)

                                              

Bil

Perkara

Tindakan

1

 

2

 

3

 

4

LATIHAN BERENANG

LOH YING YING

 

Disediakan Oleh:                                                        Disahkan Oleh:

 

________________________                                    ________________________

    (  CHRISTOPHER HII       )                               ( BRIGID WONG SIEW MING   )

Setiausaha                                                             Guru Penasihat

REKOD AKTIVITI / PERJUMPAAN 1

Aktiviti no:  13             Tarikh:23/7/2011                    Masa: 7:00 PAGI

 

Aktiviti: LATIHAN BERENANG    Tempat: KOLAM BUKIT LIMA 

 

Guru Hadir: LOH YING YING, BRIGID WONG

 

Bilangan Kehadiran :     (Ruj. Rekod Kehadiran)

                                              

Bil

Perkara

Tindakan

1

 

2

 

3

 

4

LATIHAN BERENANG

LOH YING YING

 

Disediakan Oleh:                                                        Disahkan Oleh:

 

________________________                                    ________________________

    (  CHRISTOPHER HII       )                               ( BRIGID WONG SIEW MING   )

Setiausaha                                                             Guru Penasihat

REKOD AKTIVITI / PERJUMPAAN 1

Aktiviti no:  14             Tarikh:30/7/2011                    Masa: 7:00 PAGI

 

Aktiviti: LATIHAN BERENANG    Tempat: KOLAM BUKIT LIMA 

 

Guru Hadir: LOH YING YING, BRIGID WONG

 

Bilangan Kehadiran :     (Ruj. Rekod Kehadiran)

                                              

Bil

Perkara

Tindakan

1

 

2

 

3

 

4

LATIHAN BERENANG

LOH YING YING

 

Disediakan Oleh:                                                        Disahkan Oleh:

 

________________________                                    ________________________

    (  CHRISTOPHER HII       )                               ( BRIGID WONG SIEW MING   )

Setiausaha                                                             Guru Penasihat