2012

REKOD AKTIVITI / PERJUMPAAN / MESYUARAT

Aktiviti no: 1                 Tarikh:  20/1/2012                    Masa: 11:20 – 12:35

Aktiviti: Perjumpaan ahli kali pertama    Tempat: Bilik Bahasa Cina

Guru Hadir: Brigid Wong Siew Ming

Bilangan Kehadiran :     Alex Tiong Sie Hung 4S1, Caleb Wong Cheng Yi 3A1, Cantona Chhoa Hua Fung 5S2, Edward Yii Kan Lok 4A5, Eric Yii Kan Hieng 5A2, Felix Ngu Chee Leong 5S1, James Wong Qin Sheng 3A3,  Johnny Wong Qin 3A1, Lau Sin Gei 4S3, Siet Chai Lee 3A2, Thomas Tong Qin Sheng 3A1, Tiong Huo Fatt 4A4

                                              

Bil

Perkara

Tindakan

1

2

3

4

5

Memberitahu murid bahawa kelab Renang akan dinaik taraf kepada sukan elit iaitu hanya terbuka kepada perenang dan murid yang berpotensi tinggi atas sebab kekurangan guru penasihat.

Murid diberitahu bahawa yuran tahunan untuk kelab ialah RM 1.

Murid diberi tugas untuk menghiaskan papan notis selepas perjumpaan.

Notis perjumpaan seterusnya akan dikeluarkan oleh guru penasihat.

Untuk Perenang yang tidak dapat menghadiri latihan diminta menunjukkan rekod kehadiran dari jurulatih mereka.

Brigid Wong

Disediakan Oleh:                                                                      Disahkan Oleh:

________________________                                                ________________________

    (                                      )                                                    (                                         )

             Setiausaha                                                                         Guru Penasihat