2009
2009
 Renang  
Student Name  Attendance
AARON PUI ANN CHENG   13/14
ALEX TIONG SIE HUNG   13/14
CANTONA CHHOA HUA FUNG   13/14
CHAN GAO PENG   5/14
CHIENG DAI YI   9/14
CLEMENT CHIU SING YANG   4/14
EDWARD YII KAN LOK   9/14
ERIC YII KAN HIENG   9/14
FELIX NGU CHEE LEONG   7/14
HENRY NGIENG KION WUI   6/14
HO YU WEI   11/14
JAMES WONG KHEING KIONG   10/14
JEREMIAH LEE CHI HONG   11/14
KONG GUANG WEN   8/14
KONG SHIENG WU   5/14
LAU KAI WUN   5/14
LAU SIN GEI   13/14
LAW LEE LIK   11/14
NELSON SIA YUT HONG   5/14
NGU EN TIENG   9/14
PATRICK WONG PAK KAI   4/14
TANG KUI CHENG   4/14
TERENCE SIA YUT BING   5/14
THOMAS CHENG AIK MING   5/14
TIAU KIU KHIING   5/14
TIONG HUO FATT   11/14
WILSON SIA ING SING   13/14